Versioner
1. Versioner
Det är viktigt att förstå hur lätt ett projekt kan pågå i all evighet om man inte begränsar från början. Det finns alltid massor av funktioner man vill ha med, men vilka är viktigast för att appen ska uppfylla sitt syfte? Lansering är viktig och med tydliga mål kommer appen lanseras fortare.


Versioner
2. Miljö & användaren
Hur är det tänkt att appen ska användas? Är det korta stunder på bussen eller är det mycket innehåll som måste hanteras? Dessa typer av frågor ligger till grund för hur appen ska användas och upplevas av användaren.


Versioner
3. Design med fokus
När vi designar en app har vi bara små skärmar i huvudet. Inte webb och dator. Det kan vara svårt att förstå skillnaderna på dessa medier, men de är avgörande för hur appen upplevs. Hur gör man till exempel så att en knapp ser tryckbar ut utan muspekare? Vi vet.


Versioner
4. Flexibel utveckling
Vi vill påstå att en av våra styrkor är flexibiliteten. Vi fokuserar inte bara på en utvecklingsmiljö. Vi bedömer varje projekt individuellt och tar beslut därefter. Vi ser över kundens krav och appens behov för att sedan välja rätt miljö. Det finns många olika miljöer att välja på och vi hanterar de flesta.


Versioner
5. Hur fungerar den?
Under projektets gång är det viktigt att testa hur appen beter sig och tas emot. Vi använder oss av egna testgrupper eller så sätter ni som kund ihop en egen. Vi använder verktyg som gör det enkelt att få ut nya versioner så ni alltid kan testa det senaste. På så sätt skapas den bästa appen enligt oss.


Versioner
6. Godkänd & Lansering
Att få en app godkänd av, framförallt, Apple är en process i sig. Det är en väldigt viktig bit att ha kännedom om som apputvecklare. Vi har en metod för att på ett smidigare sätt bli godkänd. Vi ansvarar oftast för uppladdning och kontakten med Apple App Store / Google Play om inte ni som kund önskar annat.